ร่วมกิจกรรม “เด็กไทยจะไปอาเซียน เด็กไร้สัญชาติจะไปไหน”

ร่วมกิจกรรม “เด็กไทยจะไปอาเซียน เด็กไร้สัญชาติจะไปไหน”

วันที่ 10 มกราคม 2558 ที่จะถึงนี้ ทางมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล(คสบ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดงานวันเด็กไร้สัญชาติครั้งที่ 13  ในหัวข้อ “เด็กไทยจะไปอาเซียน เด็กไร้สัญชาติจะไปไหน” The Children will go to ASEAN Where will Stateless Children go?

โดยมีกิจกรรมหลักๆ คือ

กิจกรรมที่ 1 เด็กๆเขียนข้อความจากใจ ลงบนไปรษณีย์ จำนวน 2,000 ใบ เพื่อขอของขวัญกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย พร้อมกันทั่วประเทศ นำไปส่งพร้อมกัน ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ที่ทำการไปรษณีย์แต่ละแห่ง และเขียนไปรษณีย์ขนาดจัมโบ้ อ่านข้อความและจัดส่งร่วมกัน

ซึ่งมีเด็กไร้สัญชาติ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เด็กในโรงเรียนที่มีตัว G ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 50,000 คน โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ใน สพป.ตาก เขต2 จำนวน 8,734 คน (ข้อมูลสำรวจล่าสุด 2557)

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มเด็กที่มีเลขขึ้นต้นด้วย “0” ยังไม่มีนโยบายรับรองที่ชัดเจน

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เด็กและพ่อแม่เข้าเมืองมาระหว่างวันที่ 18 ม.ค. 2538 – 18 ม.ค. 2548  ร่วมส่งจดหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 2 ร่วมจัดงานวันเด็กที่มีเด็กไร้สัญชาติ เช่น โรงเรียนโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ,โรงเรียนแห่งความหวัง บ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

กิจกรรมที่ 3 ร่วมเวทีเสวนากับกรมการปกครอง ในประเด็น “การจัดการปัญหาสถานะบุคคล” โดยเฉพาะกลุ่มเลข “0” และกลุ่มที่เข้ามาอาศัยอยู่ในระหว่างวันที่ 18 ม.ค. 2538 – 18 ม.ค. 2548

แม้การจัดงานวันเด็กปีนี้ พวกเขาไม่ได้มารวมตัวกันแสดงความสามารถและมอบของขวัญเหมือนปีที่ผ่านมา แต่เด็กไร้สัญชาติก็ยังคงรอของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาจากผู้ใหญ่ใจดี เพื่อการได้รับสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับเด็กที่มีสัญชาติไทยทั่วไป  

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง