ลมหายใจกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ยื่นฟ้อง 3 หน่วยงาน

ลมหายใจกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ยื่นฟ้อง 3 หน่วยงาน

วันที่ 10 พ.ย.2557 ตั้งแต่ 0600 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ร่วม 20 คน ได้รวมใจตื่นแต่เช้าที่รอบล้อมโดยธรรมชาติ เพื่อเดินทางเข้ามาที่จังหวัดอุดรธานี เอาเอกสารมาฟ้องร้องเอาผิดกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อุตสาหกรรมจังหวัดเลย และกำนันตำบลเขาหลวง ที่ศาลปกครอง อ.เมืองอุดรธานี หลังจากที่กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ทำให้การเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนของตนเองมาโดยตลอด แต่ก็เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่มีเพียงลมหายใจเข้าออกใกล้กับมลภาวะ ที่ไม่ต่างกับคนเมืองใกล้ถนนที่เต็มไปด้วยรถยนต์และฝุ่นละออง การที่กลุ่มออกมาครั้งนี้พี่พรทิพย์ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ว่า “ชาวบ้านยังขับเคลื่อนกันอยู่ในเรื่องต่างๆ กับเฝ้าดูเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของหมู่บ้านของชุมชนของเรา” ผมเองเหมือนตัวเล็กลงเลยเมื่อเทียบกับหัวใจของพี่พรทิพย์ และพี่มลถึงแม้ตัวพี่เขาจะตัวเล็กก็ตาม ก็ไม่อาจทำให้ความรักษ์บ้านเกิดลดน้อยลง หลังเสร็จการยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบแล้ว เวลา 1230

ก่อนพี่ๆ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด กลับสู่บ้านที่เดินทางมา ซึ่งได้แบกท้องที่หิวมาตั้งครึ่งค่อนวัน แต่น้ำเสียงที่กึกก้องหน้าศาลปกครอง สู้ สู้ ยังได้ส่งเสียงถึงกลุ่มอื่นๆ ที่เล็กๆ เหมือนกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เป็นสาส์นแสดงพลังสามัคคีต่อสู้ให้กับสิ่งแวดล้อมต่อไปตามกระบวนการของกฎหมาย ที่ไม่เคยห่างศรัทธาในใจของพี่ๆ เขาทุกคน

 ABOUT THE AUTHOR

ผู้เขียนมีความฝัน มีการเดินทาง มีการศึกษา และต้องการค้นหา ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อยู่รอบกายเรา เพื่อเปิดโลกทัศนะมุมมองให้กว้างมากยิ่งขึ้น ทางรูปถ่าย ทางวาจา และการเล่าเรื่องราวทางคลิป และให้เรื่องราวดำเนินการไปอย่างวิถึชีวิตที่ได้กำหนด ลองหาเรื่องราวมาเล่าฝากผ่านเว็บ ozone.2fh.co ลุย พันมุก