วัดตรีรัตนารามจัดงานประเพณีถวายข้าวพุทธประจำปี 2558

วัดตรีรัตนารามจัดงานประเพณีถวายข้าวพุทธประจำปี 2558

วัดตรีรัตนารามจัดงานประเพณีถวายข้าวพุทธประจำปี 2558

                            วัดตรีรัตนาราม งานประเพณีถวายข้าวพุทธประจำปี 2557 โดยทางคณะกรรมการและคณะศรัทธาวัดตรีรัตนาราม ได้ร่วมกันจัดเตรียมงานทำบุญประเพณีถวายข้าวพระพุทธ เพื่อเป็นพุทธบูชาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยมีกำหนดการคือวันที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 09.00 . คณะศรัทธาร่วมกันหุงข้าวมธุปายาสกวนข้าวทิพย์ และเริ่มรวมจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมจนถึงเวลา 21.00 . และวันที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 05.00 . ทำพิธีถวายข้าวพระพุทธ  เวลา 07.00 .ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  สามเณร และพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีจึงประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญร่วมกันด้วยความพร้อมเพรียง

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป