วัดตรีรัตนารามเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรในวันที่ 18 มกราคม

วัดตรีรัตนารามเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรในวันที่ 18 มกราคม

วัดตรีรัตนารามเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรในวันที่ 18 มกราคม

                หลังจากที่ทางวัดตรีรัตนารามโดยพระราชวีรากร เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนารามได้ร่วมกับคณะศรัทธา

และคณะกรรมการวัดตรีรัตนารามจัดงานบุญปริวาสกรรมของทางวัดตรีรัตนารามจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและปีนี้เป็นปีที่ 10  โดยมีงานบุญปริวาสกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน 149 รูปและคณะศรัทธาร่วมบวชชีพราหมณ์จำนวน 100 คน ไปเมื่อวันที่ 10  17 มกราคม 2559 นั้น ในวันนี้ทางวัดตรีรัตนารามได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงการจัดงานบุญวันสุดท้ายคือวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเรียนเชิญคณะศรัทธาทำอาหารข้าวแกงถวายพระภิกษุสงฆ์และชีพราหมณ์โดยพร้อมเพรียงกัน

                งานปริวาสกรรม คือกิจของสงฆ์ที่พึงชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ ดังนั้นการที่เราช่วยในกิจของสงฆ์ ตามที่ฆราวาสสามารถช่วยได้ ก็เท่ากับเอื้อความสะดวกให้กับพระสงฆ์ท่าน จึงมีอานิสงมาก คำว่า ปริวาส นี้มีมาแต่สมัยพุทธกาล เป็นชื่อของสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่สงฆ์จะพึงกระทำ เพื่อการอยู่ชดใช้ เรียกสามัญว่า การอยู่กรรม เรียกรวมกันว่า ปริวาสกรรม เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับภิกษุที่ต้องอาบัติ “สังฆาทิเสส” แล้วปกปิดไว้ ทั้งที่เกิดโดยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ และอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม จึงต้องประพฤติเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองให้ครบเท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดอาบัติไว้ เพื่อให้พ้นมลทินและเพื่อความบริสุทธิ์ในการบำเพ็ญเพียรในทางจิตของพระภิกษุสงฆ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป