วัดมณีไพรสณฑ์ แห่ฉลองตราตั้ง สัญญาบัตรพัดยศ พระครูประกาศบุญญากร

วัดมณีไพรสณฑ์ แห่ฉลองตราตั้ง สัญญาบัตรพัดยศ พระครูประกาศบุญญากร

วัดมณีไพรสณฑ์ แห่ฉลองตราตั้ง สัญญาบัตรพัดยศ พระครูประกาศบุญญากร

                บริเวณรอบตลาดเทศบาลนครแม่สอด พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแห่ฉลองตราตั้ง สมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศและเครื่องไทยทาน หรือ ครัวตาน กลองหลวง ซึ่งประเพณีการแห่ครัวตานอย่างยิ่งใหญ่ จะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่มีงานสำคัญ เช่น งานตานสลากภัตร งานฉลองโบสถ์ วิหาร ศาลา หรือถาวรวัตถุที่เป็นสาธารณประโยชน์ ในครั้งนี้เป็นการแห่ฉลองตราตั้ง สมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศและถวายกุฏิสงฆ์พร้อมหอฉัน  การจัดรูปขบวนครัวตาน มีป้ายชื่อขบวนพานข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน ขบวนกลองหลวง

                เมื่อขบวนแห่ครัวทานมาถึงยังบริเวณวันมณีไพรสณฑ์แล้วพุทธศาสนิกชนจึงนำไปถวายพระสงฆ์หรือเจ้าอาวาสวัดนั้น และรับศีล รับพรหลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารที่โรงทาน แล้วจึงเป็นกำหนดการ เรียนเชิญทำบุญถวายกุฏิสงฆ์ พร้อมหอฉันและมุทิตาจิต สักการะ เนื่องในงานฉลองสมณศักดิ์  พัดยศ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ( จต.ชท. ) ที่พระครูประกาศบุญญากร   เจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต1 ในวันเสาร์ที่ 13 กพ.2559 ตั้งแต่ เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ณ.มณฑลพิธีวัดมณีไพรสณฑ์/////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป