วัดมณีไพรสณฑ์ทำพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูประกาศบุญญากร

วัดมณีไพรสณฑ์ทำพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูประกาศบุญญากร

วัดมณีไพรสณฑ์ทำพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูประกาศบุญญากร

พุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมกับคณะศรัทธาวัดมณีไพรสณฑ์ ร่วมกันจัดพิธีมุทิตาสักการะในงานฉลองสมณศักดิ์ พัดยศพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ที่พระครูประกาศบุญญากร เจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์ เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต 1 และพิธีแต่งตั้งฐานานุกรม ในพระราชวีรากร ที่พระครูสมุห์ผัด ปภสฺสโร ที่ปฏิบัติธรรมศาลาลานเอนกประสงค์วัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีหมายกำหนดการประกอบไป นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานจุดธูปเทียนพระรัตนตรัย พระครูประกาศบุญญากร ถวายเครื่องสักการะ พระราชวิทยาคมเจ้าคณะจังหวัดตาก และพระสมุห์ผัด ถวายเครื่องสักการะพระราชวีรากร วัดตรีรัตนาราม พระสงฆ์จำนวน 108 รูป ทักษิณานุปทาน ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล จากนั้นทางนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดประธานฝ่ายฆาราวาส อ่านตราตั้งสัญญาบัตร พัดยศพระครูประกาศบุญญากรและ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ่านตราตั้งพระครูฐานานุกรม ในพระราชวีรากรที่พระครูสมุห์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญมงคลคาถาสวดชะยันโต พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้ง 108 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นพิธีกรกล่าวคำถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  และท้ายพิธีการประธานในพิธีพร้อมคณะศรัทธา เจ้าภาพร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นเสร็จพิธี

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป