วาเลนไทน์ปี 2559 นี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ.ตรวจสารฟอร์มาลีนไม่พบ ยืนยันสามารถสูดดมได้

วาเลนไทน์ปี 2559 นี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ.ตรวจสารฟอร์มาลีนไม่พบ ยืนยันสามารถสูดดมได้

วาเลนไทน์ปี 2559 นี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ.ตรวจสารฟอร์มาลีนไม่พบ  ยืนยันสามารถสูดดมได้

 

 

นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ และคณะเจ้าหน้าที่ สคบ.พร้อมด้วยศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ตามโครงการดอกไม้ปลอดภัยจากใจ สตบ. ลงพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตรวจสอบดอกไม้สดและน้ำแข็งที่ใช้แช่ดอกไม้สด (กุหลาบ)เพื่อทดสอบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคช่วงวันวาเลนไทน์

 

ซึ่งคณะทั้งหมดได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจากไร่กุหลาบในพื้นที่ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จำนวน 6 แห่ง ได้เก็บตัวอย่างน้ำและดอกกุหลาบรวมทั้งหมด 16 ตัวอย่าง ทดสอบกับชุดทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ ปรากฏว่าน้ำยาทดสอบไม่ทำปฏิกริยาใดๆ

 

นายอำพล กล่าวว่า วันนี้มีการเก็บตัวอย่างจากไร่กุหลาบแบบสุ่มตรวจจำนวน 6 แปลงกุหลาบใน 6 พื้นที่ จำนวน 16 ตัวอย่าง หลังจากตรวจพบสารฟอร์มาลีนในดอกกุหลาบที่ กทม. จึงต้องมาตรวจที่ต้นทางจากการทดสอบเบื้องต้น จากน้ำที่ใช้แช่ดอกกุหลาบก่อนส่งเข้า กทม. ปรากฏว่าไม่พบสารฟอร์มาลีนในดอกกุหลาบ ดังนั้นจึงแจ้งประชาชนที่ระแวงว่ากุหลาบจะมีสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนนั้น ขณะนี้วางใจได้เพราะมีการตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ทาง สคบ.และคณะจะลงพื้นที่ปลายทางคือตลาดปากคลองตลาดอีกครั้งเพื่อตรวจหาสารฟอร์มาลีนว่ามาจากทางไหน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป