วิถีชีวิตที่กว๊านพะเยาเริ่มฟื้นคืนชีพ..หลังจากเจอพิษภัยแล้ง

วิถีชีวิตที่กว๊านพะเยาเริ่มฟื้นคืนชีพ..หลังจากเจอพิษภัยแล้ง

คำขวัญจังหวัดพะเยา..ที่ว่า “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต”..ได้หวนฟื้นคืนความมีชีวิต ชีวาอีกครั้ง เมื่อฝนได้โปรยปรายลงมา 2-3 วันที่ผ่านมา หลังจากที่กว๊านพะเยาประสบภัยแล้ง แห้งขอดในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมา

..บัดนี้เริ่มมีชีวิตชีวา..พี่น้องชาวบ้านฟากกว๊านทางทิศตะวันตก ต่างออกมาจากบ้าน นำแห ยอ มาตักจับปลา ที่ว่ายทวนกระแสน้ำ ที่ไหลจากท้องทุ่งนา ไหลลงสู่กว๊านพะเยา…
ทำให้เย็นนี้..ครัวเรือนของชาวบ้านก็จะมีอาหารเลิศรสจากปลาที่จับได้จากกว๊านพะเยา..ดีใจที่กว๊านพะเยา เริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้ง..ขอให้ฝนหลั่งเทมาเรื่อย ๆ นะ อย่าได้หยุดตกเชียว..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..