วิถีชุมชนมุสลิม กทม. กับ การแบ่งปัน ในเดือนรอมฏอนที่ มัสยิดพญาไท เพรชบุรี ซอย 7

วิถีชุมชนมุสลิม กทม. กับ การแบ่งปัน ในเดือนรอมฏอนที่ มัสยิดพญาไท เพรชบุรี ซอย 7

บรรยากาศ เดือนรอมฎอน ณ เพรชบุรีซอย 7 มีสุเหร่า พญาไท 

254

บรรยากาศ เดือนรอมฎอน ณ เพรชบุรีซอย 7 มีสุเหร่า พญาไท เป็นศูนย์รวมแห่งหัวใจทั้งหมดทั้งมวลของชุมชน นอกจากมีอาหารขาย ทั้งมีหลากหลาย บางเมนูสืบทอดมาจากบรรพชน บ้างก็พัฒนาอาหารโบราณ ให้น่ากินยิ่งนัก ตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอย มัสยิดยังได้จัดเลี้ยงอาหาร แก่พี่น้องในชุมชน ผู้คนที่ผ่านมา แวะร่วมละหมาดละศีลอด อันเป็นการแสดงถึง ความมีไมตรี ของอีหม่าม คณะกรรมการ สัปปุรุษ์ ถือเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมทุกชุมชน ได้หยิบยื่น แบ่งป้น ซี่งกันและกัน การงานที่ดียิ่งนี้เยื้องนื้ นับวันจะขาดหายไปจากสังคมไทย แหละเหลือน้อยลงทุกวัน อาจดัวยภาวะเศรษฐกิจเยื้องนี้จึงทำให้สังคมเปลี่ยนแปลง…ฤาเป็นเพราะความไม่ใส่ใจของใคร คนใดคนหนึ่ง

ขออัลลอฮ์ทรงเมตตา ความดีเป็นทวีคุณแด่ผู้มีจิตอันเป็นกุศล หยิบยื่นอาหารแก่บรรดาผู้ถือศีลอดทั้งหลาย

112

145

447

114

1457

114

225

114

1145

1145

มัสยิดพญาไท เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจ ใกล้ถึงเวลา ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนเริ่มทยอยมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันนั้น ร่วมกันอ่านคัมภีร์กุรอ่าน ซาลาวาตนบี สมดั่งเดือนแห่งการลงอัลกุรอ่าน มายังมนุษยชาติ เสียงดังกึกก้องทั่วทั้งมัสยิดร่วมกันดุอา ขอพรร่วมกัน ก่อนรับประทานอาหารละศีลอด

ถาดขนมถูกจัดเตรียมไว้ตรงหน้า สำรับละ 4 คน ขนมทุกจานมาจากแรงศรัทธาของชาวบ้านคนละนิดคนละหน่อยจนแทบกินไม่ไหว เด็กเยาวชนในชุมชนเป็นอาสาให้บริการเสริฟอาหารน้ำดื่ม ใกล้บริเวณกันนั้น มีมุมกาแฟทั้งทีอินวันและกาแฟนมไว้บริการพี่น้องที่มาร่วมละศีลอด

แก้บวชเสร็จแล้ว ทุกคนขึ้นไปละหมาดมักริบรวมกันเป็นญัมมาอัต เสร็จจากละหมาด ทางมัสยิดเตรียมอาหารบุฟเฟ่ ไว้ให้กินอีก มากมายหลายเมนูอาหารหลายรส หลายอย่างถูกปรุงจากฝีมือแม่บ้านในชุมชน อร่อยยิ่งนัก อีกทั้งการเตรียมอาหารไว้มากมายหายห่วงว่าจะกินไม่อิ่ม

ชุมชนเมืองโดยเฉพาะ กทม.ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ เมืองที่ผู้คนแข่งขันกันสูง ในหลายๆ ด้าน เห็นมีแต่ชุมชนมุสลิมเท่านั้นที่ยัง คงรักษา ความรัก ความสัมพันธ์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความเมตตา การเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ด้วยกับการยึดมั่นคำสอนในอิสลามได้อย่างมั่นคง ขออัลลอฮ์ตอบแทนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับ…

อามีน 27-8-58

22
223

223

335

221

124

225
 


ข่าวออนไลน์มุสลิมเชียงใหม่
www.muslimchiangmai.net

 ABOUT THE AUTHOR

วันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ใช่แค่ทำให้คนเราชรา มันยังทำให้เราโตขึ้น ทุกวันๆ ทำให้เรารู้มากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น เข้าใจโลกในแง่มุมต่างๆได้มากขึ้น รู้จักชีวิตดีขึ้น ศรัทธาชีวิตมากขึ้น นั่นหรือมิใช่ความน่าจะเป็นไปของผู้คน หรือแค่เพียงให้ได้เกิดมาแล้วก็ตาย ให้ครบรอบวัฏสงสาร จอมยุทธ