วิทยาลัยการอาชีพแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬา “การอาชีพแม่สอดเกมส์ต้านยาเสพติดมุ่งสู่อาเซียน”

วิทยาลัยการอาชีพแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬา “การอาชีพแม่สอดเกมส์ต้านยาเสพติดมุ่งสู่อาเซียน”

วิทยาลัยการอาชีพแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬา “การอาชีพแม่สอดเกมส์ต้านยาเสพติดมุ่งสู่อาเซียน”

                ที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด นายจงกล พิพัธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “การอาชีพแม่สอดเกมส์ต้านยาเสพติดมุ่งสู่อาเซียน” โดยมีอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 800 คน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 7 ประเภทประกอบด้วย วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง ฟุตบอล แชร์บอลหญิง บาสเก็ตบอลชาย และกรีฑา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณื และสติปัญญา ด้วยการออกกำลังกาย ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในตนเองและหมู่คณะ และส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป