วินัย กองแก้ว : อาชีพเลียงไก่ชนออนไลน์

วินัย กองแก้ว : อาชีพเลียงไก่ชนออนไลน์

อาชีพเลียงไก่ชนออนไลน์ ขายทางอินเตอร์เน็ต ของนายวินัย ก๋องแก้ว บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.พะเยา ประจำปี 2559 นายวินัย ก๋องแก้ว ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เป็นต้นแบบด้านอาชีพเเพาะเลี้ยงไก่ชนขายออนไลน์
ด้วยใจรักและการศึกษาเรียนรู้อาชีพเพาะเลี้ยงไก่ชน จนสามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัว อาทิตย์ละ 10,000 บาท-20,000 บาท ด้วยการใช้เวลาว่างทำอาชีพเสริม

ด้านการเพาะเลี้งไก่ชน…
ปัจจุบันทางหมู่บ้านได้จัดเป็นฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ “ศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ เลียงไก่ชนออนไลน์” ขายทางอินเตอร์เน็ต ของนายวินัย ก๋องแก้ว บ้านเลขที่ 99 ในนาม”วรากรไก่ชนเมืองจุน” บานบนเว็บไซต์ ไก่ชนอินเตอร์ รายได้อาทิตย์ละประมาณ 10,000 บาท ติดต่อโทร.089-2614147

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..