ศรีสะเกษ : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ศรีสะเกษ : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล นายจำเนียจ ไชยภักดิ์ กำนันตำบลท่าคล้อ ประธานชมรมคนรักในหลวงตำบลท่าคล้อได้กล่าวว่า ตำบลท่าคล้อพื้นที่ทางการปกครอง ๑๓ หมู่บ้านจำนวนสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ๔๐ คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายสำรอง สีหา, นายญาญพล กลมใส 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ป่าสาธารณะประโยชน์บ้านหนองบักโทน ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรนกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษามหาราชา พร้อมทั้งประกาศเขตอภัยทาน เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

นายจำเนียจ ไชยภักดิ์ กำนันตำบลท่าคล้อ ประธานชมรมคนรักในหลวงตำบลท่าคล้อได้กล่าวว่า ตำบลท่าคล้อพื้นที่ทางการปกครอง ๑๓ หมู่บ้านจำนวนสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ๔๐ คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายสำรอง สีหา, นายญาญพล กลมใส ผู้ใหญ่บ้านหนองบักโทนเจ้าของพื้นที่ทั้ง ๒ หมู่,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อที่นำโดยนายทอง ชิณวงศ์ นายกอบต 

นายญาญพล กลมใส ผู้ใหญ่บ้านหนองบักโทนหู่ที่ ๑๒ ได้กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการติดต่อประสานงานจากนายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอบจ.ศรีสะเกษ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับกล้าไม้ได้รับความอนุเคราะห์จากอบจ.ศรีสะเกษ ๔๐๐ กล้า ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ ๒๐๐ กล้า ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๔ ศรีสะเกษ ๒๐๐ กล้า และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ ๒๐๐ กล้า

นายจำเนียจ ไชยภักดิ์ ได้กล่าวว่า ในการประกาศเขตอภัยทานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์

  • ไก่ป่า ๑๑ ตัว จากพระครูนิเทศปริยัติกิจ สำนักสงฆ์ดงกุดหลาด (นิพัฒน์ธรรมภรณ์อุปถัมภ์) บ้านห่องวารี ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ 
  • นกเขาจำนวน ๒ ตัว ไก่ป่า ๒ ตัว จากพระครูบุญสถิตย์ พุทธสถานดอนแก้วห้วยวะ บ้านโนนสำโรง ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน 
  • นกเขา ๓ ตัว จากอาจารย์ธวัชชัย-อาจารย์งามนิตย์ ขุขันธ์ธิน บ้านเจ๊ก ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวตำบลท่าคล้อ และตำบลไกล้เคียงทุกท่านอย่าไดเข้าไปจับสัตว์ในบริเวณดังกล่าว