ศาลจังหวัดแม่สอด จัดกิจกรรมวันรพี 7 สิงหาคม 2558

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดกิจกรรมวันรพี 7 สิงหาคม 2558

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดกิจกรรมวันรพี 7 สิงหาคม 2558

                          ที่ศาลจังหวัดแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะผู้พิพากษาข้าราชการศาลยุธรรมและลูกจ้างศาลจังหวัดแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด หน่วยงานยุติธรรมในอำเภอแม่สอด ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมงานในวันระพี 7 สิงหาคม 2558

                            นายสมโชค มีมะแมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นประธานในการวางพวงมาลา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณเนื่องในวันรพี  พร้อมกับเปิดเผยว่า ในวันที่  7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะนักนิติศาสตร์ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกำหมายไทย ศาลยุติธรรมและนักกฎหมายทั้งปวง ต่างพร้อมใจกันน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจคุณประโยชน์ นานับประการต่อประเทศชาติ 

/////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป