ศาลจังหวัดแม่สอดจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายให้กับนักเรียนเนื่องในวันรพี

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายให้กับนักเรียนเนื่องในวันรพี

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายให้กับนักเรียนเนื่องในวันรพี

                นายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายวสันต์ ขาวสง่าและนางพิมชนา รัฐศักดิ์นิชากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นศาลจังหวัดแม่สอด จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อาคารด้านหลังศาลจังหวัดแม่สอด โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษา 13 แห่งในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 58 คน โดยมีการแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป พระประวัติและผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของศาลจังหวัดแม่สอดเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค6 และเป็นตัวแทนภาค6เข้าร่วมทำการแข่งขันชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์  เมฆหมอก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป