ศาลจังหวัดแม่สอดจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 ณ อาคารศาลจังหวัดแม่สอดหลังเก่า ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 ณ อาคารศาลจังหวัดแม่สอดหลังเก่า ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 ณ อาคารศาลจังหวัดแม่สอดหลังเก่า  ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก

                ที่บริเวณลานหน้าศาลจังหวัดแม่สอดเก่า อ.แม่สอด จ.ตาก   ศาลจังหวัดแม่สอดจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 1 โดยมี นายสมโชค  มีมะแม ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด กล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน ซึ่งมีทั้งตัวแทนจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระบวนการยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด ปกครอง ท้องถิ่น และ ภาคเอกชน หลานหน่วยงาน ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยการจัดสภากาแฟครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะพูดคุยระหว่างองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความราบรื่น อันจะก่อประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนต่อไป

โดยศาลจังหวัดแม่สอด มีโครงการจัดสร้างให้อาคารศาลจังหวัดแม่สอดหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดแม่สอด เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นแหล่งศึกษาประวัติของศาลจังหวัดแม่สอดและของอำเภอแม่สอด รวมถึงเป็นจุดท่องเทียวของอำเภอแม่สอด ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความชื่นชมที่ชาวอำเภอแม่สอด ได้ร่วมกับอนุรักษ์อาคารศาลหลังนี้ไว้ พร้อมทั้งจะส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดตั้งศาลจังหวัดแม่สอดให้สำเร็จเพื่อเป็นสมบัติของชาวแม่สอดต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป