ศาลจังหวัดแม่สอดจัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี พศ 2559

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี พศ 2559

ศาลจังหวัดแม่สอดจัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี พศ 2559

ที่บริเวณชั้น 2 ของศาลจังหวัดแม่สอด กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สนง.ประจำศาลจังหวัดแม่สอด เปิดรับบริจาคโลหิต  โดยนาย สมโชค  มีมะแม หัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด ได้มอบองค์ครุฑให้แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้นางกมลวัลย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากพร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้เข้าไปให้กำลังใจกับผู้ร่วมบริจาคโลหิตที่ศาลจังหวัดแม่สอดด้วย   เนื่องจากศาลจังหวัดแม่สอดเล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงจัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปมอบให้กับ รพ.แม่สอด เพื่อใช้สำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตต่อไป//////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป