ศาลจังหวัดแม่สอดประกอบพิธีบวงสรวงพร้อมอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารศาลจังหวัดแม่สอด

ศาลจังหวัดแม่สอดประกอบพิธีบวงสรวงพร้อมอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารศาลจังหวัดแม่สอด

ศาลจังหวัดแม่สอดประกอบพิธีบวงสรวงพร้อมอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารศาลจังหวัดแม่สอด

                ที่ทำการศาลจังหวัดแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอดโดยนายสมโชค มีมะแม หัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด นำข้าราชการภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่ประกอบพิธีบวงสรวงพร้อมอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารศาลจังหวัดแม่สอด โดยมีนายวุฒิชัย วงศ์ฟัก อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และนายสมโชค มีมะแม หัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน อาทิ นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการ นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีพร้อมนายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมการประกอบพิธีการในครั้งนี้

                สืบเนื่องจากที่ทำการอาคารศาลจังหวัดแม่สอดหลังปัจจุบันได้เปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2522 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 36 ปี แต่ยังไม่มีองค์ครุฑประดิษฐาน ณ อาคารที่ทำการ ด้วยอาคารที่ทำการศาลเป็นสถานที่ราชการและตามคติไทยโบราณเชื่อกันว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกและเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ครุฑเป็นสัตว์ใหญ่ มีอานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาเฉียบแหลม อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ ด้วยฤทธานุภาพของพญาครุฑ  จึงได้มีการสร้างรูปครุฑพ่าห์ ซึ่งพระครุฑพ่าห์ หมายถึง ครุฑที่เป็นพาหนะ เป็นรูปครุฑกางปีกและใช้เป็นสัญญาลักษณ์สำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากได้รับลัทธิเทวราชของประเทศอินเดียที่ถือว่าพระมหากษัตริย์คืออวตารของพระนารายณ์

                ดังนั้นครุฑซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มากและเป็นพาหนะของพระนารายณ์ จึงเป็นสัญญาลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ ดังที่ปรากฎอยู่ในดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ประจำแผ่นดิน ประจำราชวงศ์และประจำรัชกาล โดยพระราชลัญจกรตราพระครุฑพ่าห์ใช้สำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ครุฑยังใช้เป็นตราประจำสถานที่ราชการต่างๆ และใช้พิมพ์เป็นตราบนหัวหนังสือและเอกสารต่างๆของทางราชการอีกด้วย เมื่อต้นปีพุทธศักราช 2558 สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการพิจารณาเห็นว่าศาลจังหวัดแม่สอด ยังไม่ได้มีการประดิษฐานองค์ครุฑ ณ อาคารที่ทำการจึงได้มีการจัดทำองค์ครุฑพร้อมการปรับปรุงอาคารที่ทำการ จึงเป็นที่มาในการประกอบพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารที่ทำการศาลจังหวัดแม่สอดในวันนี้

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป