ศาลจังหวัดแม่สอดออกบริการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องราชทันฑ์

ศาลจังหวัดแม่สอดออกบริการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องราชทันฑ์

ศาลจังหวัดแม่สอดออกบริการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องราชทันฑ์

            เรือโท วสันต์ คำนวล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีระพันธ์ คำเชื้อ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการเรือนจำอำเภอแม่สอดให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอดที่เดินทางมาบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องราชทันฑ์ ที่โรงอาหารเรือนจำอำเภอแม่สอด โดยมีนายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดเป็นประธานในพิธีและนายเสริมศักดิ์ พรหมหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ต้องราชทันฑ์ชายหญิงทั้งชาวไทยและชาวพม่าเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมมีล่ามแปลภาษาจากทางเจ้าหน้าที่

            ศาลจังหวัดแม่สอดได้จัดทำโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ขึ้นมา โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งเน้นในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพแต่ผู้ต้องขัง โดยการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการผลัดฟ้องฝากขัง ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ได้รับความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายหรือความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอันได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง สิทธิในกระบวนการพิจารณาคดีศาล สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล สิทธิเสรีภาพในการขอปล่อยตัวชั่วคราวและสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเป็นต้น

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป