ศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนกสิกรไทย จัดเสวนาเรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในเมียนม่าร์

ศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนกสิกรไทย จัดเสวนาเรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในเมียนม่าร์

ศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนกสิกรไทย จัดเสวนาเรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในเมียนม่าร์

                ที่ ศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนกสิกรไทย ชั้น 3 สาขาแม่สอด นายณัฐพงศ์  วิศิษกิจการ หัวหน้าสำนักงานผู้แทนต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง ได้เป็นวิทยากรจัดงานเสวนาในหัวข้อเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในเมียนม่าร์ และโอกาสทางการค้าในมอญ โดยมีวิทยากรอีก 1 ท่านคือ นาย อภิวิชย์ พงศ์เภตรารัตน์ เจ้าของและผู้บริหาร บ.ธาราภู เดคอร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ มาแครืตี้ ผู้บริหารนิติพล คลินิกสาขาเมียนมาร์ ได้เสวนาในหัวข้อเรื่อง ข้อควรรู้และมุมมองต่อการลงทุนในรัฐมอญ  ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยในเรื่องของภาพรวมของประเทศเมียนม่าร์ ภาพรวมทางเศรษฐกิจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ภาพรวมด้านการค้าชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ภาพรวมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมืองสำคัยทางเศรษฐกิจแยกตามภาค ข้อควรรู้สำหรับทำธุรกิจในเมียนม่า  ข้อควรรู้สำหรับการลงทุนในมอญ เมื่อจบจากการเสวนามีการสอบถามและแลกเปลียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีนักธุรกิจภายในพื้นที่ร่วมเสวนาในครั้งนี้กว่า 30 คน//////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป