ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวดออกฉีดพ่นหมอกควันปราบลูกน้ำกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวดออกฉีดพ่นหมอกควันปราบลูกน้ำกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวดออกฉีดพ่นหมอกควันปราบลูกน้ำกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

                เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวด ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด หลังจากสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มการเกิดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ฝนตก ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคไข้เลือดออก ได้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงเพื่อวางไข่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

ดังนั้น กองงานสาธารณสุขเทศบาลท่าสายลวดได้จัดโครงการเฝ้าระวังและต้านภัย เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ช่วยกันกำจัดยุงลายพาหะนำโรค และลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก โดยได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์  แจกทรายอะเบท สำหรับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด ที่ต้องการทรายอะเบท หรือ ต้องการให้เทศบาลเข้าไปพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย สามารถรับบริการได้ฟรี โดยติดต่อไปที่ ศูนย์บริการกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวด โดยเจ้าหน้าที่พร้อมจะออกไปให้บริการ

////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป