ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เดินทางมาทัศนศึกษา ที่อุทยานการเรียนรู้ ทีปังกรรัศมีโชติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เดินทางมาทัศนศึกษา ที่อุทยานการเรียนรู้ ทีปังกรรัศมีโชติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์เดินทางมาทัศนศึกษา ที่อุทยานการเรียนรู้ ทีปังกรรัศมีโชติ

                ที่อุทยานการเรียนรู้ ทีปังกรรัศมีโชติ เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตากนางเดือนเพ็ญ  ฝ่ายคำตา หัวหน้า คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์พร้อมด้วยคณะครู ได้นำเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยของศูนย์ทั้งหมด 5 ห้อง เดินทางมาทัศนศึกษายังอุทยานการเรียนรู้ ทีปังกรรัศมีโชติ เป็นจำนวน 80 คน โดยเด็กนักเรียนมีความตื่นตาตื่นใจกับการได้สัมผัสกับการศึกษานอกโรงเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมที่อุทยานการเรียนรู้ ทีปังกรรัศมีโชติ ประกอบไปด้วย การดูดาวที่ห้องฉายดาว ชั้น 2 ของอุทยานการเรียนรู้การศึกษาส่วนต่างๆของร่างกายของมนุษย์และสัตว์ การเรียนรู้ของประเภทไดโนเสาร์จำลอง การรับชมภาพยนตร์ 4 มิติ ห้องแสงและเงา การเดินทางมาทัศนศึกษาในครั้งนี้เด็กนักเรียนได้รับความสนุกสนานพร้อมกับได้รับการเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย ถ้าสถานศึกษาใดที่ต้องการเข้ามาศึกษาดูงานที่อุทยานการเรียนรู้ ทีปังกรรัศมีโชติสามารถติดต่อได้ที่กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด หมายเลขโทรศัพท์ 055- 533871////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป