ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ครั้งที่1 / 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ครั้งที่1 / 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ  ครั้งที่1 / 2558

                เมื่อวันที่ 3 กค. 2558 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   อ.แม่สอด  จ.ตาก  นาย กิจจา  แตงรอด  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ  ครั้งที่1 / 2558  โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงเรื่องการ สรรหาประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกาศให้ทราบการหมดวาระของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   การแจ้งในที่ประชุมให้เข้าร่วมการประชุมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   และแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการเข้าตรวจเยี่ยมของคณะ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.จึงขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ร่วมต้อนรับด้วย

ภาพและข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป