ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมให้นักเรียนอำลาครูผู้ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่หมดวาระการฝึกสอนในปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมให้นักเรียนอำลาครูผู้ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่หมดวาระการฝึกสอนในปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมให้นักเรียนอำลาครูผู้ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่หมดวาระการฝึกสอนในปีการศึกษา 2558
                ที่บริเวณลานเคารพธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดยนายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว และนางสุรีภรณ์ ขำศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัย นำคณะครู และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมให้นักเรียนอำลาครูผู้ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่หมดวาระการฝึกสอนในปีการศึกษา 2558 โดยใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ส่งนักศึกษา เอกประถมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อมาฝึกสอน ภายในโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ก็ได้มีนักศึกษามาฝึกสอนจำนวน 9 คน ในตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา คณะครูพี่เลี้ยงที่คอยให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียน การสอน และประสบการณ์ด้านอื่นๆอีกมากมาย ได้สร้างความผูกพัน ความรัก ระหว่างคณะครู และนักเรียน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เป็นอย่างมาก วันนี้จึงได้จัดกิจกรรมที่คณะครูและนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล 1- 3 มอบดอกไม้และของที่ระลึกให้กับครูฝึกสอนทุกคน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย และน้ำตาแห่งความยินดี ของทั้งนักเรียนและครูทุกๆคน
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป