ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558

                ที่วัดดอนไชย เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คณะครูและนักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมเด็กเล็กช่วงปฐมวัย ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันและเป็นการบ่มเพาะให้เด็กได้รุ้จักการถวายเทียนพรรษาซึ่งมีมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่ทำสืบ ๆ มาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถต่อไป////////////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป