ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินของสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินของสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินของสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.

                ณ.ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินของสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. โดยมีนายวสุธร บุญมาก ประธานคณะกรรมการด้านติดตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมาเป็นผู้รับเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ปัญหาเรื่องของการทำบันไดเชื่อมต่อไปยังโรงอาหารเพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนต้องเปียกฝน   การทำหลังคาภายในอาคารเรียน เป็นต้น

                ส่วนทางด้าน นายกิจจา  แตงรอดได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการเตรียม เอกสาร การตอบคำถามและการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรองรับการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป