ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ผู้ว่าฯศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่าการชาดจังหวัดพะเยา นายศิโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางค่า เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กค.2559
“พะเยา” ถึงจะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่ก็มีความงดงามของธรรมชาติซุกซ่อนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำตกร้อนภูซาง, ฝั่งต้า, ยอดดอยภูลังกา และกว๊านพะเยา แต่นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า” อีกด้วย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2530 ในเขตหมู่บ้านปางค่า บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขิ้นและป้องกันปัญหาการบุกรุก ทำลายป่า ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น พื้นที่เป็นภูเขาและเนินเขา ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,300 เมตร ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 35,026 ไร่ มีหมู่บ้านให้รับผิดชอบจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา บ้างปางค่าใต้ และ บ้านปางค่าเหนือ บริเวณศูนย์ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.8 องศาเซลเซียส ประชากรประกอบด้วยชนเผ่าม้ง และเผ่าเย้า
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ได้จัดทำแปลงสาธิต เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วยชมแปลงสาธิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งที่หมู่บ้านสิบสองพัฒนาและบ้านปางค่าเหนือ, ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าเย้าที่บ้านปางค่าใต้ หรือจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างขึ้นไปสัมผัสความงดงามของขุนเขา ณ ยอดดอยภูลังกา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยม ยอดเขาสูง 1,720 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นสันเขาแคบ ๆ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า โดยจุดนี้สามารถมองเห็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสามเหลี่ยมทองคำได้อย่างชัดเจน
ชมทิวทัศน์ได้รอบโดยเฉพาะทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นและตกบน ดอยภูนม ซึ่งเป็นสันเขาแคบ ๆ ทอดตัวต่อลดหลั่นมาจากดอยภูลังกา หรือจะไปเที่ยว ดอยหัวลิง ที่เมื่อมองทางทิศเหนือหรือใต้จะเห็นยอดดอยคล้ายหัวลิงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านตะวันตกเป็นป่าดงดิบเขาด้านทิศตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชันมีหญ้าปกคลุมและลมพัดแรง เหมาะสำหรับชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น และปิดท้ายด้วยการไปชมทะเลหมอก ณ บ้านปางมะโอ อยู่เลยทางเข้าภูลังกา ไปตามเส้นทางหลวงสาย 1148 ราว 10 กิโลเมตร

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..