ส.ปอ.ท.จ.อุดรธานี ขอให้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กล่าวขอโทษ และลาออก

ส.ปอ.ท.จ.อุดรธานี ขอให้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กล่าวขอโทษ และลาออก

 

วันที่ 12 ม.ค.58 เวลา 1000 นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี (ส.ปอ.ท.จ.อุดรธานี) พร้อมสมาชิก เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.อุดรธานี โดยมี นายพิเชฐ คูหาทอง กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับหนังสือ โดยขอให้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ด้านการบริหารการเลือกตั้ง) เนื่องด้วย วันที่ 7 ม.ค.58 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อซึ่งมีคำพูดประโยคตอนหนึ่งว่า “การคิดใหม่ในเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนนิทานเรื่องจันทโครพ ซึ่ง สปช. จะเหมือนนางโมรา ที่ยื่นดาบให้กับโจร ทั้งที่เราคิดอยากจะให้เกิด คือจัดการกับโจรคนทุจริตเลือกตั้ง เราก็สร้างกลไกขึ้นมา แต่กลายเป็นว่าฝ่ายโจรกลับได้ดาบนั้นไป แล้วเอาดาบนั้นมาทิ่มแทง เราเท่ากับว่าเรายื่นดาบให้กับโจร” จากคำสัมภาษณ์ดังกล่าว ทำให้กลุ่ม ส.ปอ.ท.จ.อุดรธานี และคนมหาดไทยจำนวนมากไม่สบายใจ พร้อมทั้งให้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กล่าวคำขอโทษ และลาออกจากตำแหน่ง  
โดยทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.58 ที่ผ่านมา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ได้ออกมากล่าว “ขออภัย” แล้ว แต่นั้นมิได้เป็นความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งกลุ่ม ส.ปอ.ท.จ.อุดรธานี ต้องการให้ออกมากล่าวคำว่า “ขอโทษ” ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความปรองดอง และความร่วมมือในหมู่คณะ พร้อมอันเชิญพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้า พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ไว้ตอนท้าย

“ถึงสูงศักดิ์อัครฐานสักปานไหน ถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าศรี
ถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดี ถ้าไม่มีคุณธรรม ก็ต่ำคน”

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ผู้เขียนมีความฝัน มีการเดินทาง มีการศึกษา และต้องการค้นหา ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อยู่รอบกายเรา เพื่อเปิดโลกทัศนะมุมมองให้กว้างมากยิ่งขึ้น ทางรูปถ่าย ทางวาจา และการเล่าเรื่องราวทางคลิป และให้เรื่องราวดำเนินการไปอย่างวิถึชีวิตที่ได้กำหนด ลองหาเรื่องราวมาเล่าฝากผ่านเว็บ ozone.2fh.co ลุย พันมุก