สถานการณ์น้ำในอ่างหัวฝาย น้ำล้นสปริงเวย์ ไหลท่วมเขตเทศบาลนครแม่สอด ผู้บริหารเทศบาลเร่งแก้ไข ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

สถานการณ์น้ำในอ่างหัวฝาย น้ำล้นสปริงเวย์ ไหลท่วมเขตเทศบาลนครแม่สอด ผู้บริหารเทศบาลเร่งแก้ไข ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

สถานการณ์น้ำในอ่างหัวฝาย น้ำล้นสปริงเวย์   ไหลท่วมเขตเทศบาลนครแม่สอด  ผู้บริหารเทศบาลเร่งแก้ไข ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

วันที่ 18 กันยายน 2558 จากการที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตาก และตามแนวชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ล่าสุด ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านหัวฝายได้ล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินหรือสปริงเวย์ ทำให้น้ำ ได้ไหลทะลักเข้าท่วมตัวเมืองเขตเทศบาลนครแม่สอด และทำให้ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด น้ำท่วมอย่างฉับพลัน ระดับน้ำในลำห้วยสายต่างๆ มีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร  นายถิรยุทธ  ฉันติกุล  นายบรรเจิด  ลาวัณรัตนากุล  นายกุล  เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทุกเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำเพื่อ ช่วยเหลือชาวบ้านและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังโดยเร่งด่วน และขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลงแล้วในบางพื้นที่  โดยได้ ออกประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนให้เก็บข้าวของไว้ในที่สูง และระดมเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกกอง ส่วน เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ทั้ง 20 ชุมชน  

จากการรายงานพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “หว่ามก๋อ” ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศพม่าแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี นครนายก และปราจีนบุรี ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนัก รวมถึงฝนที่ตกสะสม โดยสถานการณ์นี้จะเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติในวันพรุ่งนี้ 

ทางด้านโครงการชลประทานตาก ได้รายงานปริมาณน้ำ สายต่างๆในพื้นที่จังหวัดตาก ดังนี้

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
ปริมาณความจุเก็บกัก 5.5 ล้านลบ.ม. (100% ที่ระดับ +250.000 ม.รทก.) ปริมาณน้ำวันนี้ 5.675ล้านลบ.ม.
(103.18% ที่ระดับ +250.350 ม.รทก.) ระบายได้อีก 5.241 ล้านลบ.ม.ปริมาณน้ำไหลเข้า 0.752ล้านลบ.ม.
ระบายน้ำวันนี้ 0.493 ลบ.ม./วินาที

จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง และสามารถแจ้งความเดือดร้อนได้ที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด โทร 055-531222

ภาพ / ข่าว : เกียรติศักดิ์  เมฆหมอก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป