สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก วิกฤตหนักค่าปริมาณฝุ่นละออง อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก วิกฤตหนักค่าปริมาณฝุ่นละออง อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก วิกฤตหนักค่าปริมาณฝุ่นละออง อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ
     สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก เริ่มวิกฤตหนัก  จากรายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด, ตาก พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ   ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หรือกิจกรรมกลางแจ้งในขณะนี้ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมหน้ากาก หรือใช้ผ้าปิดจมูก ปิดประตูหน้าต่างเพื่อกันฝุ่นควันเข้าบ้าน ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากหมอกควัน  ขณะที่การลักลอบเผาป่าในพื้นที่จังหวัดตากยังคงพบอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณไหล่ทางและบนยอดเขาสูง ถึงแม้จะเป็นช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสนธิกำลังจัดชุดปฏิบัติการ ออกลาดตระเวนจุดเสี่ยงเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ด้วยทั้งนี้ทางจังหวัดยังคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่า เศษวัสดุการเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้าในพื้นที่ทางการเกษตร รวมถึงให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดกับผู้ลักลอบเผา เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น  สำหรับในพื้นที่ เขตเทศบาลนครแม่สอด หากท่านพบเห็นการเกิดเพลิงไหม้สามารถแจ้งหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด สายด่วน 199 หรือโทร.055-531222 และ 055-531199 หรือวิทยุสื่อสารความถี่ 162.550 Mhz นามเรียกขาน “ศูนย์เมืองฉอด”/////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป