สถานีตำรวจภูธรแม่สอดจัดอบรมหลักสูตร แดร์ ( D.A.R.E) ให้กับนักเรียนบ้านวังตะเคียน

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดจัดอบรมหลักสูตร แดร์ ( D.A.R.E) ให้กับนักเรียนบ้านวังตะเคียน

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดจัดอบรมหลักสูตร แดร์ ( D.A.R.E) ให้กับนักเรียนบ้านวังตะเคียน

                                   ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถานีตำรวจภูธรแม่สอดจัดอบรมโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( โครงการแดร์) ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเคียนและโรงเรียนบ้านท่าอาจ โดยมีเด็กนักเรียน เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน สถานีตำรวจภูธรแม่สอดโดยมีร้อยตำรวจตรีวิ่ง หม่องภิชัย ดาบเอกวัตต์ พอกพูนธนนันท์พร้อมคณะ ได้จัดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เป็นโครงการของรัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด โดยให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสความร่วมมือ ร่วมใจ ในการต่อต้านยาเสพติดให้หมดไป และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน เพื่อเป็นอนาคตของชาติ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

///////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป