สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร แดร์ ( D.A.R.E)ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ปะ

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร แดร์ ( D.A.R.E)ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ปะ

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร แดร์ ( D.A.R.E)ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ปะ

                ที่โรงเรียนแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ปะนำคณะครูนักเรียนเข้ารับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( โครงการแดร์)  พร้อมกล่าวต้อนรับคณะของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดนำโดยพันตำรวจเอกกฤตธรรม อุทัยชัยผู้กำกับการสอบสวนสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่­สอด ที่เดินทางมาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ปะที่สำเร็จหลักสูตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( โครงการแดร์) โดยมีร้อยตำรวจโทวิ่ง หม่องพิชัย  หัวหน้าชุดผู้ฝึกสอนโครงการแดร์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( โครงการแดร์) ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล ที่จัดขึ้นโดยศูนย์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่สอด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่สอดโดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนแม่ปะเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 80 คน โดยมีผู้แทนกำนันตำบลแม่ปะ ชุดตำรวจชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรครั้งนี้

                พันตำรวจเอกกฤตธรรม อุทัยชัยผู้กำกับการสอบสวนสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่­สอดเปิดเผยว่า ศูนย์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่สอด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้จัดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เป็นโครงการของรัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด โดยให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสความร่วมมือ ร่วมใจ ในการต่อต้านยาเสพติดให้หมดไป และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน เพื่อเป็นอนาคตของชาติ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป ซึ่งหลังจาก เด็กนักเรียนจากโรงเรียนแม่ปะกว่า 80 คน เข้าร่วมโครงการฯ จากการสังเกตและประเมินผลของการเรียนการสอน นับว่าประสพผลสำเร็จเป็นอย่างดี นักเรียนให้ความสนใจและสามารถผ่านหลักสูตรทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี ทางศูนย์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่สอด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่สอดจึงได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นเกียรติ และแรงจูงใจ ในการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อโรงเรียนและเพื่อสังคมต่อไป

 ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป