สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบใบประกาศนียบัตรโครงการแดร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบใบประกาศนียบัตรโครงการแดร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบใบประกาศนียบัตรโครงการแดร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

                ที่ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด      นาย ชัยรัตน์  ยศบรรเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี นำคณะครูนักเรียนเข้ารับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( โครงการแดร์)  พร้อมกล่าวต้อนรับคณะของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดนำโดยพันตำรวจโท ชนะชัย  เสรีพงศ์ รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่­สอด ได้เดินทางมาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ที่สำเร็จหลักสูตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( โครงการแดร์) โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่กาษา เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 130 คน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา และชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรครั้งนี้

                สถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้มีการจัดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีการมอบหมายให้ครูตำรวจแดร์ เข้าทำการสอนตามหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งมีทั้งหมด 13 บทเรียน ใช้เวลาเรียน 13 สัปดาห์ต่อ 1 ภาคการศึกษา  เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนให้สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเอง มีทักษะการตัดสินใจ รู้วิธีการปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้ทดลองใช้สารเสพติดต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนซึ่งกำลังอยู่ในวัยเสี่ยงและสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู บิดา มารดาและสมาชิกในชุมชนโดยเน้น

1.การสอนให้เด็กนักเรียนให้เกิดการต่อต้านการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่และการใช้ยาเสพติดอื่นๆรวมทั้งการใช้ความรุนแรง

2.สอนให้เด็กเกิดทักษะในการตัดสินใจ โดยใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบแดร์

3.แสดงให้เห็นถึงวิธีหลีกเลี่ยงโดยการฝึกทักษะวิธีการต่อต้านแรงกดดันจากเพื่อน

และ 4.เสนอทางเลือกอื่นๆให้กับเด็กนอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป