สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีบวงสรวงองค์พระอินทร์เป่าสังข์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีบวงสรวงองค์พระอินทร์เป่าสังข์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดพิธีบวงสรวงองค์พระอินทร์เป่าสังข์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

                นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระอินทร์เป่าสังข์ และพิธีทำบุญ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และประชาชน เข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดสร้างองค์พระอินเป่าสังข์ ขนาดความสูง 50 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร ประดิษฐาน ที่บริเวณหน้าสถานีฯ เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน ประชาชนชาวอำเภอแม่สอด และประชาชนทั่วไป ได้กราบสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว โดยมี นายวิชัย – นางขวัญเรือน  เตรยาวรรณ  ร้านเปงสูน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท และนายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างองค์พระอินทร์เป่าสังข์ในครั้งนี้ พระอินทร์เป่าสังข์ มีรูปลักษณะ เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ ซึ่งอิงตามคติในวรรณคดีโบราณว่า พระอินทร์มีหน้าที่เป่าสังข์ ชื่อ “ปาญจนันท์” ปลุกพระนารายให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่างๆในโลก และในพิธีทางศาสนาพราหมณ์มีการเป่าสังข์ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ชี้แจงข่าวให้กับประชาชน ให้เข้าใจอย่างกว้างขวาง และสร้างความเข้าใจอันดี จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์เพื่อเรียกประชุมของเทวดา ตราสัญลักษณ์นี้ใช้สีม่วงเป็นสีหลัก ซึ่งเป็นสีของกรมประชาสัมพันธ์ และใช้มาจนกระทั่งเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป