สธ.จังหวัดภูเก็ต เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

สธ.จังหวัดภูเก็ต เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

สธ.จังหวัดภูเก็ต เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

          ที่ห้องประชุมรัตมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด        นายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้การต้อนรับ นายผดุงเกียรติ อุทกเษนีย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ตคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ งานด้านการสาธารณสุขชายแดน การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA ซึ่งเน้นความปลอดภัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลแม่สอด นอกจากการรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแม่สอดแล้ว คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมด่านควบคุมโรค ที่สะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมาร์  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ โดยคณะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 40 คน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป