สธ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

สธ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

สธ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

 

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมรัตมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด        นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์คมสันต์ ไชยวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ งานด้านการสาธารณสุขชายแดน การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA ซึ่งเน้นความปลอดภัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลแม่สอด นอกจากการรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแม่สอดแล้ว คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมด่านควบคุมโรค ที่สะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมาร์ เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่ติดชายแดนสหภาพเมียนมาร์เหมือนกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ โดยคณะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 30 คน

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป