สธ.สุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

สธ.สุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

สธ.สุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

 

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมรัตมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด        นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้การต้อนรับ ดร.เพชรน้อย ศรีผุดผ่องหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ งานด้านการสาธารณสุขชายแดน การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA ซึ่งเน้นความปลอดภัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลแม่สอด นอกจากการรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแม่สอดแล้ว คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมาร์ โดยคณะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 20 คน//////////////////////

ภาพ/ข่าว เกียรติศักดิ์  เมฆหมอก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป