สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.แม่สอด จ.ตาก จัดการประกวดการบรรเลงเพลงเครื่องดนตรีไทย พิณพาทเครื่องคู่

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.แม่สอด จ.ตาก จัดการประกวดการบรรเลงเพลงเครื่องดนตรีไทย พิณพาทเครื่องคู่

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.แม่สอด จ.ตาก จัดการประกวดการบรรเลงเพลงเครื่องดนตรีไทย พิณพาทเครื่องคู่

                ณ.อาคารอเนกประสงค์ 1 รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาองค์พ่อแก่บรมครูการดนตรี และเปิดกรวยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมกล่าวเปิดการแข่งขันการบรรเลงเพลงเครื่องดนตรีไทย พิณพาทเครื่องคู่ ของกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ซึ่งพระองค์ทรงโปรดเล่นดนตรีไทย พิณพาทเอก มาก  โดยนายวีระ  สกุณวัฒน์ ประธานคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดการบรรเลงเพลงเครื่องดนตรีไทย พิณพาทเครื่องคู่ เพื่อเป็นการอนุรักษณ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบต่อไปสู่คนรุ่นหลัง เป็นการส่งเสริม สืบสาน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเด็กนักเรียน เยาวชน ให้ตระหนักถึงการสืบสานประเพณี ด้านดนตรีไทยพื้นบ้าน

                ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนาย กิจจา  แตงรอด ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ คณะครู ผู้ดูแลฝึกสอนเด็กนักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนต่างๆดังต่อไปนี้

  1. รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพลงที่คัดเลือกนำมาประกวดคือเพลง ลาวเสี่ยงเทียน
  2. รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เพลงที่ใช้ประกวดคือเพลงต้นวรเชฐ
  3. รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส เพลงที่ใช้ในการประกวดคือเพลงต้นวรเชฐ
  4. ศิษย์เก่า รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เพลงที่ใช้ในการประกวดคือเพลง ล่องแม่ปิง

ทั้ง 4 ทีมการแข่งขันมีเพลงบังคับการประกวดคือเพลง แขกบรเทศน์ 2 ชั้น  ผลการประกวดออกมาดังนี้

ทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม รร.ทบว.

ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมา

และทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ทีมคณะศิษย์เก่า รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

บรรยากาศของการจัดงานประกวดแข่งขันการบรรเลงเพลงเครื่องดนตรีไทย พิณพาทเครื่องคู่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นไปด้วยความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ( ปล่อยภาพการโชว์ คางคกปากสะความยาว 2 นาที )

//////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป