สนช. ผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองสัตว์

สนช. ผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองสัตว์

20141211202355.jpg

หลังจากที่ประชาชนกว่า 114,000 คนได้ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ สนช. ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ผ่าน www.change.org/protectanimals วันนี้ สนช. ได้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยองค์กรเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ต่างๆ ถือนับเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นกฎหมายคุ้มครองสัตว์ฉบับแรกของประเทศไทย

A CALL for Animal Rights Thailand ซึ่งเป็นตัวแทนการรณรงค์ผ่าน Change.org ร่วมด้วยองค์กรเพื่อสวัสดิภาพสัตว์อีก 10 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเดอะวอยซ์เสียงจากเรา สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย มูลนิธิรักสัตว์ป่า มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า มูลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย โครงการเพื่อนข้างถนน เครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการค้าสุนัขข้ามชาติและการทารุณกรรม (WDT, Watchdog Thailand)  องค์กรทำดี และ ศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park

ได้ออกแถลงการณ์ว่าแม้ 20 ข้อที่ชี้แจงว่าการกระทำใดเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์ที่ประชาชนเรียกร้องจะไม่ได้รับการบรรจุไว้ในกฎหมาย แต่ก็ได้ตั้งไว้เป็นข้อสังเกตในการออกกฎหมายลูกต่อไป

“กฎหมายฉบับนี้มีการปรับปรุงแก้ไขในหลายมาตราให้ดีขึ้นกว่าร่างเดิมมาก รวมถึงนิยามสัตว์ที่สามารถครอบคลุมสัตว์ป่าที่ใช้ในการจัดแสดงและที่อยู่ในธรรมชาติ”

แถลงการณ์ร่วมจากองค์กรต่างๆ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติบางคน (ศิริพล ยอดเมืองเจริญ, วิทยา ฉายสุวรรณ, มณเฑียร บุญตัน และ กิตติ วะสีนนท์) ได้ยกประเด็น 20 ข้อที่ประชาชนเรียกร้องรวมทั้งเรื่องการบริโภคสุนัขหรือแมวขึ้นมาอภิปรายในที่ประชุมด้วย

“ประเด็นเหล่านี้แม้จะไม่ได้รับการบรรจุไว้ในกฎหมายแต่ได้ตั้งไว้เป็นข้อสังเกตในการออกกฎหมายลูกต่อไป การต่อสู้ของพวกเราไม่ได้สูญเปล่า 20 ข้อและการค้าสุนัขจะไม่ได้รับการตั้งไว้เป็นข้อสังเกตเลยหากไม่มีพวกเรา ตอนนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่แม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ดีกว่าร่างเดิมเป็นร้อยเท่า”

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่าเดิม และยังครอบคลุมสัตว์มากประเภทขึ้น ทั้งสัตว์ป่า และสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งนี้ ทางภาคีฯ ทิ้งท้ายว่า การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด เพราะจากนี้จะต้องจับตาดูว่ากฎหมายฉบับนี้จะใช้ได้ผลดีในประเทศไทยหรือไม่ 

———————————-

แถลงการณ์ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม:

“The Animal Protection Law is passed in Parliament today with a few NLA members speaking out for the 20 points wanted by the people. Although the points were not added officially to the law they are submitted as a note. An additional note (ข้อสังเกต) in the bill has been added in regards to dog and cat consumption. 

These notes are passed over to all relevant authorities involved in processing the law and regulations under this act hereafter for consideration. Rest assured that the 20 points include dog skin and meat trade. This is still considered a successful day for animals and history has been made for Thailand now has a law to protect animals from cruelty.

 Stronger penalties for wrong-doers, as well as the inclusion of other animals such and wildlife and marine mammals. The battle is not yet over for our groups as we now need to prove whether this law is really effective or not in prosecuting animal abusers here in Thailand.”

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง