สภากาชาดไทย ร่วมกับ กาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จัดโครงการรถตัดแว่นตาเคลื่อนที่ เพื่อเด็กนักเรียนในพื้ชนบท

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จัดโครงการรถตัดแว่นตาเคลื่อนที่ เพื่อเด็กนักเรียนในพื้ชนบท

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จัดโครงการรถตัดแว่นตาเคลื่อนที่ เพื่อเด็กนักเรียนในพื้ชนบท

                ที่ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด สภากาชาดไทย ร่วมกับกาชาดจังหวัดตาก  กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  จัดทำโครงการรถตัดแว่นตาเคลื่อนที่  เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ   นำโดย  แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ  ผู้เชี่ยวชาญ พิเศษ นายแพทย์ 9 ประธานโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในโครงการนี้เพื่อเด็กที่สายตาไม่ดี  มีปัญหา สั้น เอียง ยาว โดยจะได้รับการตรวจวัดสายตาตามขั้นตอน และรับแว่นสายตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ฯ เป็นโครงการที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความภาคภูมิใจ เพราะนอกจากจะได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เด็กนักเรียนที่ได้รับการตรวจรักษาและพบว่าสายตาผิดปกติ สามารถรอรับแว่นสายตาได้ทันที เพราะรถตัดแว่นสภากาชาดไทย เป็นรถบัสขนาดใหญ่ที่ภายในออกแบบสำหรับใช้งานประกอบแว่นสายตาบนรถ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการเสร็จได้ภายในวันเดียว ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสในการมองเห็นให้เด็กนักเรียนใน การปรับความผิดปกติทางสายตาให้เกิดความพอดีและมองเห็นได้เป็นปกติแล้วยังทำให้เด็กนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วไปด้วย

โครงการนี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีนักเรียนได้รับแว่นสายตาไปแล้วกว่า 63,189 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ และสำหรับปีงบประมาณ 2558 โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ ฯ จะออกปฏิบัติงานทั้งหมด 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดนครพนม บึงกาฬ ราชบุรี ตาก กาฬสินธุ์ และฉะเชิงเทรา

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป