สภาพหนองนาฝาย ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

สภาพหนองนาฝาย ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

หนองนาฝายต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซึ่งใช้ผลิตน้ำปะปาหล่อเลี้ยงประชาชน6หมู่บ้าน ตอนนี้ไม่มีน้ำเหลือแล้ว