สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดตาก และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ให้การต้อนรับคณะมุขมนตรีจากรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดตาก และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ให้การต้อนรับคณะมุขมนตรีจากรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดตาก และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ให้การต้อนรับคณะมุขมนตรีจากรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์

                ที่ร้านขนมจีนขยุ้มคุณน้อย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดตาก และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ให้การต้อนรับคณะมุขมนตรีจากรัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง จากประเทศเมียนมาร์ ที่จะได้เดินทางไปประชุม โครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เรื่อง ” “ภูดู่” ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส     ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดตาก  จังหวัดเพชรบูรณ์  และ จังหวัดพิษณุโลก  ในวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2558 

                การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว รวมถึงประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ มีการติดต่อระหว่างกันอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน และมีด่านพรมแดนที่มีการค้ารวมถึงการเคลื่อนย้ายคนในจำนวนที่สูงพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นด่านพรมแดนแม่สอด ด่านแม่สาย (ไทยและเมียนมาร์) ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร (ไทยและลาว) เป็นต้น ซึ่งด่านพรมแดนแม่สอดเป็นด่านที่มีการส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์สูงที่สุด ในขณะที่ด่านหนองคายเป็นด่านพรมแดนที่มีการส่งออกไปยังประเทศลาวสูงที่สุด ส่วนการนำเข้านั้น ด่านแม่สอดเป็นด่านที่มีการนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์มายังประเทศไทยสูงสุด(ไม่รวมการนำเข้าเชื้อเพลิงทางท่อ) และด่านมุกดาหารเป็นด่านพรมแดนที่มีการนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์มายังประเทศไทยสูงสุด หากดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2556-2556 จะพบว่าด่านพรมแดนท่าลี่ มีการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุด ส่วนการนำเข้าด่านแม่สอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว และเมียนมาร์ เป็นไปด้วยดี มีความร่วมมือระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นทางการค้า อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งการะประชุม ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการประชุมในระดับนานาชาติ โดยจะมีการประชุมหารือกลุ่มย่อย 5 ด้าน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 แขวง (ประเทศลาว)5 จังหวัด (ประเทศไทย) และ 2 รัฐ (ประเทศเมียนมาร์) ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ การประชุมนานาชาติที่จะเกิดขึ้นนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่สำคัญของการเตรียมความพร้อมและการร่วมมือกันของ 3 ประเทศ (2 แขวง 5 จังหวัด 2รัฐ) เพื่อสร้างทั้งมิตรภาพและโอกาสระหว่างกัน

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป