สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์รวมพลังชาวตาก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์รวมพลังชาวตาก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์รวมพลังชาวตาก

          ที่ร้านอาหารเจ้าสัว อ.แม่สอด จ.ตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โดยนายชัยวัฒน์  วิทิตธรรมวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม และ หอการค้าจังหวัดตาก โดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์รวมพลังชาวตาก และเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยมีคณะกรรมการ และ สมาชิกจากทั้งสภาอุตสาหกรรม และ หอการค้า เข้าร่วมพบปะสังสรรค์รับประทานอาหารในครั้งนี้กว่า 100 คน นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากกล่าวว่าจากเวลาที่ผ่านมา ทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และหอการค้าจังหวัดตาก ซึ่งมีคณะกรรมการที่เป็นคนตาก ซึ่งได้พัฒนาจังหวัดตากให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า และเศรษฐกิจมาโดยตลอด และนี้เป็นมิติแรกที่เราจะได้แสดงพลังของคนตาก และขอบคุณสื่อมวลชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือเสนอข่าวสารในด้านต่างๆของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และหอการค้าจังหวัดตาก มาด้วยดีเสมอมา โดยจะมีการนัดพบปะเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันอย่างนี้ให้บ่อยขึ้น เพื่อในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

ภาพ  / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

///////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป