สภาอุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากครั้งที 7/2558

สภาอุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากครั้งที 7/2558

สภาอุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากครั้งที 7/2558

                ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรม นายชัยวัฒน์  วิทิตธรรมวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2558 โดยมีคณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบเป็นเรื่องของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาตาก) ประชาสัมพันธ์การขอสินเชื่อโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน  , เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2558  , เรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก รายงานข้อมูลการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 รายงานจำนวนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประจำเดือน กรกฎาคม 2558  สรุปกิจกรรมประขุมสัมมนาร่วมงานต่างๆ ของคณะกรรมการ การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวไทย และชาวเมียนมา  เรื่องการรับรองสมาชิกใหม่และการมอบหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก , ความคืบหน้าการจ้างแรงงานต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 14  รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก และการแจ้งโครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC Card สำหรับสมาชิก สภาอุตสาหกรรม , โครงการทัวร์บุญพม่าแบบ วีไอพี กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เยือน 3 เมืองหลวง กรุงเนปีดอร์ หงสาวดี และย่างกุ้ง   ,  การฝึกอบรมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพทักษาการใช้อาวุธปืนพกทางยุทธวิธี” สุดท้ายเป็นการแจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป