สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ยื่นหนังสือ สกอ.อุทธรณ์คำสั่งไล่ออกจากธรรมศาสตร์

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ยื่นหนังสือ สกอ.อุทธรณ์คำสั่งไล่ออกจากธรรมศาสตร์

17 มีนาคม 2558 ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัววานนี้ (16 มี.ค.) ระบุได้ยื่นหนังสือต่อ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) เพื่อขออุทธรณ์คำสั่งไล่ออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากกรณีที่ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ลงนามในหนังสือคำสั่ง ให้ไล่ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัย

20151703150551.jpg

อีกทั้ง ดร.สมศักดิ์ โพสข้อความว่า

แจ้งเพื่อทราบ

วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) ผมได้ยื่นหนังสือต่อ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) เพื่ออุทธรณ์คำสั่งไล่ออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว ที่สำนักงาน สกอ ถนนพญาไท (แหม รถติดมว้ากก ที่จอดรถก็ลำบาก ไอ้เราก็ไม่ได้ขับรถนานหลายเดือน ฮี่ฮี่)

ผมอยากขอถือโอกาสขอบคุณอย่างสูง เพื่อนจำนวนหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือในด้านคำปรึกษาแนะนำและ “อื่นๆ” อีกมากในกระบวนการเตรียมการอุทธรณ์นี้ ผมเสียใจที่ไม่สามารถระบุชื่อขอบคุณเป็นรายๆได้ หวังว่าคงมีโอกาสสักวันหนึ่ง เชื่อว่าทุกท่านเหล่านั้นคงทราบดีว่า ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอย่างสูงอยู่

ตามระเบียบ เรื่องของผมในที่สุดจะตัดสินโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ) ซึ่งมี รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยตำแหน่ง แน่นอน รมต. ปัจจุบันคือนายทหารของ คสช (มีเพื่อนนักกฎหมายบางคนเสนอกึ่งเล่นกึ่งจริงว่า ที่จริง ผมสามารถทำเรื่องร้องเรียนให้ ประธาน กพอ ถอนตัวเองจากการตัดสินกรณีผม เพราะต้องถือเป็น ส่วนหนึ่งของ “คู่กรณี” ด้วย อีโมติคอน smile แต่ผมยังไม่มีเวลาจะทำอะไรยุ่งยากขนาดนั้น)

ภายใต้ระบอบ คสช เช่นนี้ ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก แต่ที่อุทธรณ์ก็เพื่อใช้สิทธิ์ คัดค้านการตัดสินที่ผมเห็นว่าไม่เป็นธรรม

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการออกหนังสือคำสั่ง  ที่ 356/2558 เรื่อง ลงโทษไล่ออก ดร.สมศัก จากราชการเหตุไม่มาปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลานาน โดยคณะศิลปศาสตร์ได้มีบันทึกลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 แจ้งให้อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ กลับมาปฏิบัติราชการโดยด่วน แต่อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก็ยังเพิกเฉยไม่กลับมาปฏิบัติราชการแต่อย่างใด อีกทั้งการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ กรณีการไล่ออกดังกล่าว ได้ถูกคัดค้านจากอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางกลุ่ม โดยการออกแถลงการณ์คัดค้าน จัดแคมเปญใครๆ ก็เป็นสมศักดิ์ได้ และการจุดเทียนแสวงหาแสงสว่างและเสรีภาพ

 

 ABOUT THE AUTHOR

เคยอายุ 10 ขวบ 1 ปีเต็ม