สมาคมทางการเคลื่อนไหวตาก และชมรมผู้พิการอำเภอแม่สอด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนคนพิการ ตำบลวาเล่ย์

สมาคมทางการเคลื่อนไหวตาก และชมรมผู้พิการอำเภอแม่สอด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนคนพิการ ตำบลวาเล่ย์

สมาคมทางการเคลื่อนไหวตาก และชมรมผู้พิการอำเภอแม่สอด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนคนพิการ ตำบลวาเล่ย์
                ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์  ร้องโทเฉลิม บุญพรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เป็นประธานการประชุม การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนคนพิการตำบลวาเล่ย์ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมทางการเคลื่อนไหวตาก , ชมรมผู้พิการอำเภอแม่สอด และ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ โดยมีนายกิตติ สืบสันติพงศ์ นายกสมาคมทางการเคลื่อนไหวตาก ประธานชมรมผู้พิการอำเภอแม่สอด พร้อมคณะ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนคนพิการ ประกอบด้วย การเป็นหน่วยบริการคนพิการในพื้นที่ ให้บริการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการกับคนพิการในตำบลวาเล่ย์และตำบลอื่น และคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิให้กับคนพิการ และทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตำบลวาเล่ย์ และในที่ประชุมได้มีมติเลือกนายผัน มีสำฤทธิ์ เป็นประธานชมรมคนพิการตำบลวาเล่ย์  ซึ่งตำบลวาเล่ย์มี 7 หมู่บ้าน และมีผู้พิการที่อยู่ภายในตำบลวาเล่ย์ทั้งหมด133คน โดยการประชุมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ และมีตัวแทนผู้พิการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 26 คน////////////////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป