สมาคมธุรกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย จัดสถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

สมาคมธุรกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย จัดสถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

สมาคมธุรกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย จัดสถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ที่ร้านอาหารกวางตุ้ง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุธี เคตชะรักษ์พงศ์ นายกสมาคมธุรกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานสถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) และพิธีแต่งตั้งสถาปนาคณะกรรมการสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก โดย ดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานที่ปรึกษาสโมสรฯ นำชมรมคริสเตียน 5อำเภอชายแดน จังหวัดตาก กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ มีนายศิวนารถ เพชรศรีเงิน ประธานสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก กล่าวขอบคุณและแสดงวิสัยทัศน์ หลังได้รับเลือกให้เป็นประธานสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก เพื่อประกอบธุรกิจด้านต่างๆ และดำเนินธุรกิจรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และการเป็นศูนย์กลางอาเซียนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอิสเวตส์อิโคโนมิคคอริดอร์EWEC ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

บรรยากาศภายในงานพิธี มีการมอบเข็มตราสโมสรและติดแบ็จ ให้กับคณะกรรมการสโมสร และได้มีการกล่าวปฏิญาณตน โดยมีผู้แทนและคณะกรรมการจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ขมรมคริสเตียนชาวไทยและชาวเมียนมาในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป