สมาคมพัฒนาครูไทยจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559

สมาคมพัฒนาครูไทยจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559

สมาคมพัฒนาครูไทยจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559

                ที่ห้องประชุมโรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก นายปรีชา เมืองพรม นายกสมาคมพัฒนาครูไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรการสมาคมพัฒนาครูไทย ศูนย์ประสานงาน 16 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559. โดยมีระเบียบวาระเรื่องการสมัครสมาชิกสมาคม สมาชิกกองทุน  การปรับคณะกรรมการระดับจังหวัด ภาค ประเทศเพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เมื่อขาดเข้าร่วมประชุมติดต่อกัน 3 ครั้งหรือไม่มีรายงานการประชุมติดต่อกัน 3 เดือนสามารถปรับปรุงคณะกรรมการใหม่ตามข้อบังคับ และต้องรายงานการประชุมตามลำดับให้สมาคมใหญ่ทราบ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนเชิงรุกการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ให้สมาคมสาขาภาค นายกสาขาจังหวัด ทำหนังสือขับเคลื่อน กำหนดแผนและเป้าหมาย จัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและจัดตั้งกลุ่มเล็กในอำเภอเดียวกัน เรื่องการจัดงานมหกรรมสินค้าภูมิปัญญาไทย2559 โดยสมาคมร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อยกระดับคุณภาพครูไทย 4ภาค และเรื่องแนวทางการนำร่องแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบสร้างสรรค์คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมควรแก้ไขก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมและสรุปยอดหนี้สินตรวจสอบเอกสารข้อมูลรายบุคคลแก้ไขและดำเนินการต่อไป

/////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป