สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดประชุมผู้สูงอายุ พร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกันยายน

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดประชุมผู้สูงอายุ พร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกันยายน

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดประชุมผู้สูงอายุ  พร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกันยายน

                         ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด นักศึกษาแพทย์ ร่วมกันจัดการประชุม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา  ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดชุมพลคีรี  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายนครินทร์ อยู่คง ประธานชุมชนชุมพลพัฒนา นายองอาจ สรรคชา หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาและนางแสงหล้า สรรคชารองหัวหน้า จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน  ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุ พร้อมการชี้แจงข่าวสารในเรื่องการฟ้อนเจิงงานกีฬาสี ในวันที่ 16 กย.นี้ที่โรงพยาบาลแม่สอดและปรับปรุงรางระบายน้ำ สภาพ ภูมิทัศน์ ในลำคลองพร้อมการบำบัดน้ำเสีย ของชุมชนชุมพลพัฒนาโดย นาง นภา  ใจแก้วทิ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป ท้ายสุดของกิจกรรมในวันนี้เป็นการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน

//////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป