สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม

                         ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคี  ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหนือสามัคคี  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางเรือนมูล บุญมาก รักษาการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคี จัดประชุมประจำเดือนมกราคม  ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป 

                           โดยกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบไปด้วย กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ  จากนั้นเป็นการพูดคุยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอด ปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 นี้และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอีกด้วย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป