จิ๊กซอว์ประเทศไทย : พลังของคนกลุ่มเล็กๆ

จิ๊กซอว์ประเทศไทย : พลังของคนกลุ่มเล็กๆ

เผยแพร่เมื่อ 7 เม.ย. 2015
พบเรื่องราวของคนธรรมดา 3 กลุ่ม ที่เลิกจะรอแต่ลงมือทำเพื่อหวังการเปลี่ยน­แปลง “กลุ่ม Gen V” กลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยผลักดันให้เพื่อนผู้­พิการได้เข้าถึงสวัสดิการรัฐ เพื่อให้ได้ใช้ศักยภาพของตนได้เต็มที่ในกา­รพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และโครงการอ่านสร้างชาติของมูลนิธิกระจกเง­า เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทำให้เข้าถึงหนังสื­อได้ง่ายขึ้น

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ